Выберите группу продуктов
Выбранная группа
Compaq iPAQ PC Cards:
Наименование продукта Product Number(s)
Compaq iPAQ 10/100 NIC PCI243651-001   
Compaq iPAQ 10/100 PC Card243653-001   
iPAQ networking 802.11b (11-Mbps) wireless PCI card - Supports 64-bit or 128-bit WEP encryption243657-001   
КатегорияPart NumberНаименовнаие
No results found.
Описание
Compaq iPAQ PC Cards: